Xe Nâng Mặt Bàn Bằng Tay

Xe nâng mặt bàn là dạng xe nâng tay có thiết kế mặt bàn

Xe dùng thủy lực đạp chân để nâng hạ sản phẩm

Xe thiết kế với mặt bàn dễ thao tác

 

mỗi trang
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model SPT50S

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model SPT50S

Tải trọng nâng tối đa 500kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1500mm

Kích thước mặt bàn 900X500mm

46 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model SPT50D

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model SPT50D

Tải trọng nâng tối đa 500kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 810X500mm

55 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model TFLD35

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model TFLD35

Tải trọng nâng tối đa 350kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1500mm

Kích thước mặt bàn 905x500mm

53 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300 -11%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300

Tải trọng nâng tối đa 300kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 850x500mm

5,600,000 VND 6,300,000 VND 1,719 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350 -10%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350

Tải trọng nâng tối đa 350kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1500mm

Kích thước mặt bàn 900x500mm

7,100,000 VND 7,900,000 VND 1,988 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500 -11%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Tải trọng nâng tối đa 500kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 850x500mm

6,000,000 VND 6,800,000 VND 690 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800 -14%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800

Tải trọng nâng tối đa 800kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm

Kích thước mặt bàn 1000x510mm

7,000,000 VND 8,200,000 VND 892 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model SPT100D -14%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model SPT100D

Tải trọng nâng tối đa 1000kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 415mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm

Kích thước mặt bàn 1010x505mm

7,800,000 VND 9,100,000 VND 710 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000 -13%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000

Tải trọng nâng tối đa 1000kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm

Kích thước mặt bàn 1000x510mm

7,200,000 VND 8,300,000 VND 1,874 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)