PALLET NHỰA

Các loại pallet làm bằng nhựa. Dùng để kê hàng, nâng di chuyển hàng, đóng hàng trên xe tải. Pallet làm bằng chất liệu nhựa nên rất bền.

mỗi trang
Pallet nhựa kích thước 1200x800x140mm dạng chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1200x800x140mm dạng chân cốc

Kích thước 1200x800x140mm Dạng chân cốc, xếp rất gọn Tải trọng tĩnh 1000kg Màu đen và xanh, mới 99%
130,000 VND 1,277 lượt
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm dạng mặt liền 3 chân

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm dạng mặt liền 3 chân

Kích thước 1100x1100x150mm Dạng ba chân suốt, mặt liền Màu xanh, đã qua sử dụng
550,000 VND 391 lượt
Pallet nhựa kích thước 1300x1100x120mm

Pallet nhựa kích thước 1300x1100x120mm

Kích thước 1300x1100x120mm Màu xanh, đã qua sử dụng
160,000 VND 858 lượt
Pallet nhựa PL16-LK kích thước 1100x1100x150mm

Pallet nhựa PL16-LK kích thước 1100x1100x150mm

Kích thước 1100x1100x150mm Dạng ba chân suốt Màu xanh, đã qua sử dụng
550,000 VND 1,565 lượt
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x140mm chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x140mm chân cốc

Kích thước 1100x1100x140mm Chân dạng cốc. có thể xếp lồng vào nhau, rất ngọn ngàng khi không sử dụng Màu đen
180,000 VND 1,635 lượt
Pallet nhựa MPL10 - 6 lõi thép

Pallet nhựa MPL10 - 6 lõi thép

Kích thước 1200x11000x150mm Màu xanh dương Có 6 lõi thép
Vui lòng gọi 959 lượt
Pallet nhựa MPL11

Pallet nhựa MPL11

Kích thước 1200x11000x150mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 903 lượt
Pallet nhựa MPL11 đen

Pallet nhựa MPL11 đen

Kích thước 1200x11000x150mm Màu đen
Vui lòng gọi 697 lượt
Pallet nhựa MPL08T đen

Pallet nhựa MPL08T đen

Kích thước 1200x11000x145mm Màu đen
Vui lòng gọi 746 lượt
Pallet nhựa MPL08T

Pallet nhựa MPL08T

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 718 lượt
Pallet nhựa MPL08NT

Pallet nhựa MPL08NT

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 717 lượt
Pallet nhựa MPL08N

Pallet nhựa MPL08N

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh xanh
Vui lòng gọi 779 lượt
Pallet nhựa liền khối 15

Pallet nhựa liền khối 15

Kích thước 1100x1100x125mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 644 lượt
Pallet nhựa cốc 1.2 màu đen

Pallet nhựa cốc 1.2 màu đen

Kích thước 1200x11000x145mm Màu đen
Vui lòng gọi 644 lượt
Pallet nhựa cốc 1.2 màu xanh

Pallet nhựa cốc 1.2 màu xanh

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh
Vui lòng gọi 1,463 lượt
Pallet nhựa liền khối 09 đen

Pallet nhựa liền khối 09 đen

Kích thước 1100x1100x150mm Màu đen
Vui lòng gọi 769 lượt
Pallet nhựa liền khối 09

Pallet nhựa liền khối 09

Kích thước 1100x1100x150mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 668 lượt
Pallet nhựa liền khối 08

Pallet nhựa liền khối 08

Kích thước 1200x1000x145mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 636 lượt
Pallet nhựa lót sàn 04

Pallet nhựa lót sàn 04

Kích thước 1000x600x100mm Màu xanh
Vui lòng gọi 887 lượt
Pallet nhựa kích thước 1200x1000x140mm chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1200x1000x140mm chân cốc

Kích thước 1200x1000x140mm Chân dạng cốc. có thể xếp lồng vào nhau, rất ngọn ngàng khi không sử dụng Màu đen
170,000 VND 2,427 lượt
Pallet nhựa 1300x1100x120mm 10kg

Pallet nhựa 1300x1100x120mm 10kg

Kích thước 1300x1100x120mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen
180,000 VND 4,938 lượt
Pallet nhựa 1300x1100x130mm

Pallet nhựa 1300x1100x130mm

Kích thước 1300x1100x130mm Tự trọng pallet 13.5kg Màu đen
230,000 VND 1,927 lượt
Pallet nhựa 1300x1100x150mm xanh

Pallet nhựa 1300x1100x150mm xanh

Kích thước 1300x1100x150mm Tự trọng pallet 13kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,648 lượt
Pallet nhựa 1200x1000x120mm đen

Pallet nhựa 1200x1000x120mm đen

Kích thước 1200x1000x120mm Tự trọng pallet 6.5kg đến 8.0kg Màu đen
200,000 VND 1,914 lượt
pallet nhựa 1200x1000x150mm đen

pallet nhựa 1200x1000x150mm đen

Kích thước 1200x1000x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen
Vui lòng gọi 1,585 lượt
Pallet nhựa 1200x1000x150mm xanh

Pallet nhựa 1200x1000x150mm xanh

Kích thước 1200x1000x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,813 lượt
Pallet nhựa PL08-LK

Pallet nhựa PL08-LK

Kích thước 1200x1000x145mm Tự trọng pallet 10.5kg Màu xanh dương
Vui lòng gọi 1,892 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x120mm 2 mặt

Pallet nhựa 1100x1100x120mm 2 mặt

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng 11.8kg Màu đen 2 mặt như nhau
Vui lòng gọi 1,949 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x120mm Hàn Quốc

Pallet nhựa 1100x1100x120mm Hàn Quốc

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng pallet 6.0kg đến 6.5kg Màu đen
Vui lòng gọi 4,277 lượt
Pallet kích thước 1100x1100x120mm Nhật Bản

Pallet kích thước 1100x1100x120mm Nhật Bản

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng pallet từ 7.5kg đến 8.0kg Màu đen
Vui lòng gọi 1,595 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x145mm

Pallet nhựa 1100x1100x145mm

Kích thước 1100x1100x145mm Tự trọng 7kg Màu xanh, đen
Vui lòng gọi 1,325 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x130mm xanh

Pallet nhựa 1100x1100x130mm xanh

Kích thước 1100x1100x130mm Tự trọng 9.5kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,513 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Hàn Quốc

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Hàn Quốc

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen
250,000 VND 4,129 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Nhật Bản

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Nhật Bản

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 13kg Màu đen
Vui lòng gọi 1,637 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu xanh dương

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu xanh dương

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu xanh
320,000 VND 1,728 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm nhiều màu xanh

Pallet nhựa 1100x1100x150mm nhiều màu xanh

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet từ 10 tới 12kg Màu xanh
Vui lòng gọi 3,436 lượt

Top