Pallet nhựa mới

Các loại pallet nhựa mới, bền đẹp, giá tốt

mỗi trang
Pallet nhựa PL04 màu đen -26%

Pallet nhựa PL04 màu đen

Kích thước 1000x600x100mm

Tải trọng tĩnh 1000kg

Trọng lượng 4.6kg

Màu đen

Hàng mới 100%

150,000 VND 205,000 VND 222 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa PL04 màu xanh -17%

Pallet nhựa PL04 màu xanh

Kích thước 1000x600x100mm

Tải trọng tĩnh 1000kg

Trọng lượng 4.6kg

Màu xanh

Hàng mới 100%

190,000 VND 230,000 VND 22 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa PL1125 màu đen

Pallet nhựa PL1125 màu đen

Kích thước 1100x1100x125mm

Tải trọng động 500kg

Tải trọng tĩnh 1600kg

Trọng lượng 7.5kg

Màu đen

17 lượt
Pallet nhựa PL1125 màu xanh

Pallet nhựa PL1125 màu xanh

Kích thước 1100x1100x125mm

Tải trọng động 500kg

Tải trọng tĩnh 1600kg

Trọng lượng 7.5kg

Màu xanh

10 lượt
Pallet nhựa PL1150 màu đen -15%

Pallet nhựa PL1150 màu đen

Kích thước 1100x1100x150mm

Tải trọng động 700kg

Tải trọng tĩnh 2000kg

Trọng lượng 12.0kg

Màu đen

Hàng mới 100%

280,000 VND 330,000 VND 207 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa PL1150 màu xanh

Pallet nhựa PL1150 màu xanh

Kích thước 1100x1100x150mm

Tải trọng động 1000kg

Tải trọng tĩnh 3000kg

Trọng lượng 12.0kg

Màu đen

6 lượt
Pallet nhựa PL08 màu đen

Pallet nhựa PL08 màu đen

Kích thước 1200x1000x145mm

Tải trọng động 500kg

Tải trọng tĩnh 1600kg

Trọng lượng 10.0kg

Màu đen

19 lượt
Pallet nhựa MPL08 màu xanh

Pallet nhựa MPL08 màu xanh

Kích thước 1200x1000x145mm

Tải trọng động 1000kg

Tải trọng tĩnh 2800kg

Trọng lượng 10.0kg

Màu xanh

7 lượt
Pallet nhựa chân cốc màu đen

Pallet nhựa chân cốc màu đen

Kích thước 1200x1000x140mm

Tải trọng động 500kg

Tải trọng tĩnh 1000kg

Trọng lượng 7.0kg

Màu đen

11 lượt
Pallet chân cốc màu xanh

Pallet chân cốc màu xanh

Kích thước 1200x1000x140mm

Tải trọng động 700kg

Tải trọng tĩnh 1800kg

Trọng lượng 7.0kg

Màu xanh

10 lượt
Pallet MPL10 xanh 6 lõi thép

Pallet MPL10 xanh 6 lõi thép

Kích thước 1200x1000x150mm

Tải trọng động 2400kg

Tải trọng tĩnh 5000kg

Trọng lượng 18.6kg

Màu xanh

2 lượt
Pallet nhựa MPL11 màu đen

Pallet nhựa MPL11 màu đen

Kích thước 1200x1000x150mm

Tải trọng động 800kg

Tải trọng tĩnh 3000kg

Trọng lượng 14.4kg

Màu đen

12 lượt
Pallet MPL11 màu xanh

Pallet MPL11 màu xanh

Kích thước 1200x1000x150mm

Tải trọng động 1000/2000kg

Tải trọng tĩnh 3000/4000kg

Trọng lượng 14.4kg

Màu xanh

6 lượt

Top

   (0)