Pallet nhựa mới

Các loại pallet nhựa mới, bền đẹp, giá tốt

mỗi trang
Pallet nhựa MPL10 - 6 lõi thép

Pallet nhựa MPL10 - 6 lõi thép

Kích thước 1200x11000x150mm Màu xanh dương Có 6 lõi thép
Vui lòng gọi 975 lượt
Pallet nhựa MPL11

Pallet nhựa MPL11

Kích thước 1200x11000x150mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 939 lượt
Pallet nhựa MPL11 đen

Pallet nhựa MPL11 đen

Kích thước 1200x11000x150mm Màu đen
Vui lòng gọi 712 lượt
Pallet nhựa MPL08T đen

Pallet nhựa MPL08T đen

Kích thước 1200x11000x145mm Màu đen
Vui lòng gọi 778 lượt
Pallet nhựa MPL08T

Pallet nhựa MPL08T

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 746 lượt
Pallet nhựa MPL08NT

Pallet nhựa MPL08NT

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 740 lượt
Pallet nhựa MPL08N

Pallet nhựa MPL08N

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh xanh
Vui lòng gọi 796 lượt
Pallet nhựa liền khối 15

Pallet nhựa liền khối 15

Kích thước 1100x1100x125mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 656 lượt
Pallet nhựa cốc 1.2 màu đen

Pallet nhựa cốc 1.2 màu đen

Kích thước 1200x11000x145mm Màu đen
Vui lòng gọi 659 lượt
Pallet nhựa cốc 1.2 màu xanh

Pallet nhựa cốc 1.2 màu xanh

Kích thước 1200x11000x145mm Màu xanh
Vui lòng gọi 1,509 lượt
Pallet nhựa liền khối 09 đen

Pallet nhựa liền khối 09 đen

Kích thước 1100x1100x150mm Màu đen
Vui lòng gọi 782 lượt
Pallet nhựa liền khối 09

Pallet nhựa liền khối 09

Kích thước 1100x1100x150mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 687 lượt
Pallet nhựa liền khối 08

Pallet nhựa liền khối 08

Kích thước 1200x1000x145mm Màu xanh dương
Vui lòng gọi 653 lượt
Pallet nhựa lót sàn 04

Pallet nhựa lót sàn 04

Kích thước 1000x600x100mm Màu xanh
Vui lòng gọi 906 lượt

Top

   (0)