Pallet nhựa đã qua sử dụng

Pallet nhựa đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt, chất lượng còn trên 90%, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, hiệu quả kinh tế cao

mỗi trang
Pallet nhựa kích thước 1200x800x140mm dạng chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1200x800x140mm dạng chân cốc

Kích thước 1200x800x140mm Dạng chân cốc, xếp rất gọn Tải trọng tĩnh 1000kg Màu đen và xanh, mới 99%
130,000 VND 1,435 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm dạng mặt liền 3 chân

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm dạng mặt liền 3 chân

Kích thước 1100x1100x150mm Dạng ba chân suốt, mặt liền Màu xanh, đã qua sử dụng
550,000 VND 342 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa PL16-LK kích thước 1100x1100x150mm

Pallet nhựa PL16-LK kích thước 1100x1100x150mm

Kích thước 1100x1100x150mm Dạng ba chân suốt Màu xanh, đã qua sử dụng
550,000 VND 1,602 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x140mm chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x140mm chân cốc

Kích thước 1100x1100x140mm Chân dạng cốc. có thể xếp lồng vào nhau, rất ngọn ngàng khi không sử dụng Màu đen
180,000 VND 1,650 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa kích thước 1200x1000x140mm chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1200x1000x140mm chân cốc

Kích thước 1200x1000x140mm Chân dạng cốc. có thể xếp lồng vào nhau, rất ngọn ngàng khi không sử dụng Màu đen
170,000 VND 2,443 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1300x1100x120mm 10kg

Pallet nhựa 1300x1100x120mm 10kg

Kích thước 1300x1100x120mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen
180,000 VND 5,027 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1300x1100x130mm

Pallet nhựa 1300x1100x130mm

Kích thước 1300x1100x130mm Tự trọng pallet 13.5kg Màu đen

260,000 VND 1,959 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1300x1100x150mm xanh

Pallet nhựa 1300x1100x150mm xanh

Kích thước 1300x1100x150mm Tự trọng pallet 13kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,667 lượt
Pallet nhựa 1200x1000x120mm đen

Pallet nhựa 1200x1000x120mm đen

Kích thước 1200x1000x120mm Tự trọng pallet 6.5kg đến 8.0kg Màu đen
200,000 VND 1,957 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
pallet nhựa 1200x1000x150mm đen

pallet nhựa 1200x1000x150mm đen

Kích thước 1200x1000x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen
Vui lòng gọi 1,603 lượt
Pallet nhựa 1200x1000x150mm xanh

Pallet nhựa 1200x1000x150mm xanh

Kích thước 1200x1000x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,848 lượt
Pallet nhựa PL08-LK

Pallet nhựa PL08-LK

Kích thước 1200x1000x145mm Tự trọng pallet 10.5kg Màu xanh dương
Vui lòng gọi 1,931 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x120mm 2 mặt

Pallet nhựa 1100x1100x120mm 2 mặt

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng 11.8kg Màu đen 2 mặt như nhau
Vui lòng gọi 1,968 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x120mm Hàn Quốc

Pallet nhựa 1100x1100x120mm Hàn Quốc

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng pallet 6.0kg đến 6.5kg Màu đen
Vui lòng gọi 4,313 lượt
Pallet kích thước 1100x1100x120mm Nhật Bản

Pallet kích thước 1100x1100x120mm Nhật Bản

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng pallet từ 7.5kg đến 8.0kg Màu đen
Vui lòng gọi 1,613 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x145mm

Pallet nhựa 1100x1100x145mm

Kích thước 1100x1100x145mm Tự trọng 7kg Màu xanh, đen
Vui lòng gọi 1,342 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x130mm xanh

Pallet nhựa 1100x1100x130mm xanh

Kích thước 1100x1100x130mm Tự trọng 9.5kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,532 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Hàn Quốc

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Hàn Quốc

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen
250,000 VND 4,241 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Nhật Bản

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Nhật Bản

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 13kg Màu đen
Vui lòng gọi 1,670 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu xanh dương

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu xanh dương

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu xanh
320,000 VND 1,749 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1100x1100x150mm nhiều màu xanh

Pallet nhựa 1100x1100x150mm nhiều màu xanh

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet từ 10 tới 12kg Màu xanh
Vui lòng gọi 3,450 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x140mm màu xám

Pallet nhựa 1100x1100x140mm màu xám

Kích thước 1100x1100x140mm Tự trọng pallet 17kg Màu xám
Vui lòng gọi 1,566 lượt
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm almax

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm almax

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet từ 19kg đến 22kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,528 lượt
Pallet nhựa kích thước 1000x1000x120mm màu xanh

Pallet nhựa kích thước 1000x1000x120mm màu xanh

Kích thước 1000x1000x120mm Tự trọng pallet 6kg Màu xanh
Vui lòng gọi 1,623 lượt
Pallet nhựa 1000x1000x120mm màu đen

Pallet nhựa 1000x1000x120mm màu đen

Kích thước 1000x1000x120mm Tự trọng pallet từ 6kg đến 7.5kg Màu đen
Vui lòng gọi 1,760 lượt

Top

   (0)