Pallet nhựa đã qua sử dụng

Pallet nhựa đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt, chất lượng còn trên 90%, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, hiệu quả kinh tế cao

mỗi trang
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm dạng mặt liền 3 chân

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm dạng mặt liền 3 chân

Kích thước 1100x1100x150mm Dạng ba chân suốt, mặt liền Màu xanh, đã qua sử dụng

550,000 VND 98 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa kích thước 1300x1100x120mm

Pallet nhựa kích thước 1300x1100x120mm

Kích thước 1300x1100x120mm Màu xanh, đã qua sử dụng

160,000 VND 423 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa PL16-LK kích thước 1100x1100x150mm

Pallet nhựa PL16-LK kích thước 1100x1100x150mm

Kích thước 1100x1100x150mm Dạng ba chân suốt Màu xanh, đã qua sử dụng

550,000 VND 1,044 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x140mm chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x140mm chân cốc

Kích thước 1100x1100x140mm Chân dạng cốc. có thể xếp lồng vào nhau, rất ngọn ngàng khi không sử dụng Màu đen

180,000 VND 1,482 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa kích thước 1200x1000x140mm chân cốc

Pallet nhựa kích thước 1200x1000x140mm chân cốc

Kích thước 1200x1000x140mm Chân dạng cốc. có thể xếp lồng vào nhau, rất ngọn ngàng khi không sử dụng Màu đen

170,000 VND 2,237 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1300x1100x120mm 10kg

Pallet nhựa 1300x1100x120mm 10kg

Kích thước 1300x1100x120mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen

180,000 VND 4,098 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1300x1100x130mm

Pallet nhựa 1300x1100x130mm

Kích thước 1300x1100x130mm Tự trọng pallet 13.5kg Màu đen

230,000 VND 1,677 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1300x1100x150mm xanh

Pallet nhựa 1300x1100x150mm xanh

Kích thước 1300x1100x150mm Tự trọng pallet 13kg Màu xanh

Vui lòng gọi 1,498 lượt
Pallet nhựa 1200x1000x120mm đen

Pallet nhựa 1200x1000x120mm đen

Kích thước 1200x1000x120mm Tự trọng pallet 6.5kg đến 8.0kg Màu đen

200,000 VND 1,698 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
pallet nhựa 1200x1000x150mm đen

pallet nhựa 1200x1000x150mm đen

Kích thước 1200x1000x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen

Vui lòng gọi 1,465 lượt
Pallet nhựa 1200x1000x150mm xanh

Pallet nhựa 1200x1000x150mm xanh

Kích thước 1200x1000x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu xanh

Vui lòng gọi 1,606 lượt
Pallet nhựa PL08-LK

Pallet nhựa PL08-LK

Kích thước 1200x1000x145mm Tự trọng pallet 10.5kg Màu xanh dương

Vui lòng gọi 1,670 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x120mm 2 mặt

Pallet nhựa 1100x1100x120mm 2 mặt

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng 11.8kg Màu đen 2 mặt như nhau

Vui lòng gọi 1,823 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x120mm Hàn Quốc

Pallet nhựa 1100x1100x120mm Hàn Quốc

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng pallet 6.0kg đến 6.5kg Màu đen

Vui lòng gọi 4,090 lượt
Pallet kích thước 1100x1100x120mm Nhật Bản

Pallet kích thước 1100x1100x120mm Nhật Bản

Kích thước 1100x1100x120mm Tự trọng pallet từ 7.5kg đến 8.0kg Màu đen

Vui lòng gọi 1,448 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x145mm

Pallet nhựa 1100x1100x145mm

Kích thước 1100x1100x145mm Tự trọng 7kg Màu xanh, đen

Vui lòng gọi 1,243 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x130mm xanh

Pallet nhựa 1100x1100x130mm xanh

Kích thước 1100x1100x130mm Tự trọng 9.5kg Màu xanh

Vui lòng gọi 1,366 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Hàn Quốc

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Hàn Quốc

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu đen

230,000 VND 3,000 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Nhật Bản

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen Nhật Bản

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 13kg Màu đen

Vui lòng gọi 1,457 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu xanh dương

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu xanh dương

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet 10kg Màu xanh

320,000 VND 1,593 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Pallet nhựa 1100x1100x150mm nhiều màu xanh

Pallet nhựa 1100x1100x150mm nhiều màu xanh

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet từ 10 tới 12kg Màu xanh

Vui lòng gọi 3,333 lượt
Pallet nhựa 1100x1100x140mm màu xám

Pallet nhựa 1100x1100x140mm màu xám

Kích thước 1100x1100x140mm Tự trọng pallet 17kg Màu xám

Vui lòng gọi 1,416 lượt
Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm almax

Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm almax

Kích thước 1100x1100x150mm Tự trọng pallet từ 19kg đến 22kg Màu xanh

Vui lòng gọi 1,392 lượt
Pallet nhựa kích thước 1000x1000x120mm màu xanh

Pallet nhựa kích thước 1000x1000x120mm màu xanh

Kích thước 1000x1000x120mm Tự trọng pallet 6kg Màu xanh

Vui lòng gọi 1,449 lượt
Pallet nhựa 1000x1000x120mm màu đen

Pallet nhựa 1000x1000x120mm màu đen

Kích thước 1000x1000x120mm Tự trọng pallet từ 6kg đến 7.5kg Màu đen

Vui lòng gọi 1,623 lượt

Top

   (0)