Xe Nâng Tay

Xe nâng tay là xe nâng dùng kích thủy lực bằng tay. Dùng để nâng hàng  và kéo di chuyển

mỗi trang
Xe nâng tay Model DELTA26 tải trọng 2600kg

Xe nâng tay Model DELTA26 tải trọng 2600kg

Tải trọng nâng tối đa 2600kg

Chiều cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 18 tháng

70 lượt
Xe nâng tay model AC30 tải trọng 3000kg

Xe nâng tay model AC30 tải trọng 3000kg

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Chiều cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 18 tháng

57 lượt
Xe nâng tay Model AC25 tải trọng 2500kg

Xe nâng tay Model AC25 tải trọng 2500kg

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Chiều cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 18 tháng

41 lượt
Xe nâng tay Model CBYC2 tải trọng 2500kg

Xe nâng tay Model CBYC2 tải trọng 2500kg

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Chiều cao nâng tối đa 195mm

Bảo hành 12 tháng

30 lượt
Xe nâng tay model CBY.AC3.0T tải trọng 3000kg

Xe nâng tay model CBY.AC3.0T tải trọng 3000kg

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 195mm

Bảo hành 18 tháng

190 lượt
Xe nâng tay model CBY.AC2.5T tải trọng 2500kg -13%

Xe nâng tay model CBY.AC2.5T tải trọng 2500kg

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 195mm

Bảo hành 18 tháng

4,200,000 VND 4,850,000 VND 68 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Nâng Tay Model CBY.JC2.5T tải trọng 2.5 tấn -8%

Xe Nâng Tay Model CBY.JC2.5T tải trọng 2.5 tấn

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Bảo hành 12 tháng

3,900,000 VND 4,250,000 VND 43 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe Nâng Tay Model DB25 tải trọng 2.5 tấn -11%

Xe Nâng Tay Model DB25 tải trọng 2.5 tấn

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Chiều cao nâng tối đa 190mm

Bảo hành 12 tháng

3,990,000 VND 4,500,000 VND 1,270 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model CBY.JC tải trọng 2 tấn - 2.5 tấn -11%

Xe nâng tay Model CBY.JC tải trọng 2 tấn - 2.5 tấn

Tải trọng 2000kg/2500kg

Bảo hành 12 tháng

3,700,000 VND 4,200,000 VND 1,367 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 3500kg

Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 3500kg

Tải trọng nâng tối đa 3500kg

Độ cao nâng tối đa 195mm

Bảo hành 18 tháng

392 lượt
Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 3000kg

Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 3000kg

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Chiều cao nâng tối đa 195mm

Bảo hành 18 tháng

179 lượt
Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1800mm

Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1800mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm Độ dài càng nâng 1800mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

70 lượt
Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 2000mm

Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 2000mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm

Độ dài càng nâng 2000mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

48 lượt
Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1800mm

Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1800mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm

Độ dài càng nâng 1800mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

29 lượt
Xe nâng tay Model HPT25M

Xe nâng tay Model HPT25M

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 18 tháng

9,620 lượt
Xe nâng tay Model PWH25-II -5%

Xe nâng tay Model PWH25-II

Tải trọng nâng tôi đa 2500kg

Chiều cao càng nâng tối đa 200mm

Bảo hành 18 tháng

4,700,000 VND 4,950,000 VND 22,177 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1500mm

Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1500mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm Độ dài càng nâng 1500mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

37 lượt
Xe nâng tay tải trọng 5 tấn model WB -8%

Xe nâng tay tải trọng 5 tấn model WB

Tải trọng nâng tối đa 5000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 88mm

Độ cao tối đa của càng nâng 205mm

Độ rộng X dài càng nâng: 685x1220mm

Tốc độ bơm nhanh

Bơm bền

Xe kéo nhẹ

12,000,000 VND 13,100,000 VND 1,568 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model PWH35-II

Xe nâng tay Model PWH35-II

Tải trọng nâng tối đa 3500kg

Chiều cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 18 tháng

452 lượt
Xe nâng tay Model HPT20S

Xe nâng tay Model HPT20S

Tải trọng nâng tối đa 2000kg

Độ cao nâng tối đa 190mm

Bảo hành 12 tháng

2,628 lượt
Xe nâng tay Model HPT20M

Xe nâng tay Model HPT20M

Tải trọng nâng tối đa 2000kg

Chiều cao nâng tối đa 190mm

Bảo hành 12 tháng

2,259 lượt
Xe nâng tay Model HPT25S

Xe nâng tay Model HPT25S

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Chiều cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 12 tháng

2,003 lượt
Xe nâng tay Model HPT30S

Xe nâng tay Model HPT30S

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Độ cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 12 tháng

1,584 lượt
Xe nâng tay Model HPT30M

Xe nâng tay Model HPT30M

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Độ cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 12 tháng

1,435 lượt
Xe nâng tay BF30

Xe nâng tay BF30

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1220mm

2,458 lượt
Xe nâng tay Model PWH30-II

Xe nâng tay Model PWH30-II

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Chiều cao nâng tối đa 200mm

Bảo hành 18 tháng

4,849 lượt
Xe nâng tay BF25 -9%

Xe nâng tay BF25

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao càng nâng tối đa 200mm

Kích thước càng nâng: 550x1150mm hoặc 685x1220mm

4,700,000 VND 5,200,000 VND 6,306 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1600mm

Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1600mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm

Độ dài càng nâng 1600mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

1,526 lượt
Xe Nâng Tay Model CBY.JC2.0T tải trọng 2 tấn

Xe Nâng Tay Model CBY.JC2.0T tải trọng 2 tấn

Tải trọng nâng tối đa 2000kg

Bảo hành 12 tháng

14,903 lượt
Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 2500kg -8%

Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 2500kg

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Chiều cao nâng tối đa 195mm

Bảo hành 18 tháng

4,200,000 VND 4,600,000 VND 2,460 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu ngắn model CBY.SD2.5T

Xe nâng tay siêu ngắn model CBY.SD2.5T

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Chiều cao nâng tối đa 195mm

Chiều rộng X dài càng nâng 550x800mm

Bảo hành 12 tháng

1,508 lượt
Xe nâng tay tải trọng 5 tấn model CBY5T -13%

Xe nâng tay tải trọng 5 tấn model CBY5T

Tải trọng nâng tối đa 5000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 685x1220mm

9,700,000 VND 11,200,000 VND 2,045 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng cuộn tròn ZT25

Xe nâng cuộn tròn ZT25

Tải trọng nâng tối đa 2500kg Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm Độ cao tối đa của càng nâng 200mm Càng nâng rộng 760/850/1000/1150mm Càng nâng dài 1150/1220mm Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon/Cao su Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon
1,330 lượt
Xe nâng tay BF-III -11%

Xe nâng tay BF-III

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1150/1220mm

4,800,000 VND 5,400,000 VND 2,025 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay BF-III tải trọng 3000kg

Xe nâng tay BF-III tải trọng 3000kg

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1150/1220mm

1,883 lượt
Xe nâng tay Model AC35

Xe nâng tay Model AC35

Tải trọng nâng tối đa 3500kg

Càng nâng rộng 685mm

Càng nâng dài 1220mm

1,481 lượt

Top

   (0)