XE NÂNG BÀN

Xe nâng bàn là xe nâng tay dạng mặt bàn. Xe nâng bàn có hệ thống nâng thủy lực bằng tay

mỗi trang
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model TFLD35 -12%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model TFLD35

Tải trọng nâng tối đa 350kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1500mm

Kích thước mặt bàn 905x500mm

6,750,000 VND 7,700,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 150kg Model TFLD15

Xe nâng mặt bàn tải trọng 150kg Model TFLD15

Tải trọng nâng tối đa 150kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 302mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1260mm

Kích thước mặt bàn 700x450mm

Vui lòng gọi 0 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 150kg Model TFL15

Xe nâng mặt bàn tải trọng 150kg Model TFL15

Tải trọng nâng tối đa 150kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 220mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 720mm

Kích thước mặt bàn 700x450mm

Vui lòng gọi 0 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300B

Tải trọng nâng tối đa 300kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 815X500mm

Vui lòng gọi 2,994 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300A

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300A

Tải trọng nâng tối đa 300kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 9000mm

Kích thước mặt bàn 815X500mm

Vui lòng gọi 1,624 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300 -5%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300

Tải trọng nâng tối đa 300kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 850x500mm

5,600,000 VND 5,900,000 VND 1,477 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model PTS350B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model PTS350B

Tải trọng nâng tối đa 350kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1300mm

Kích thước mặt bàn 900X500mm

Vui lòng gọi 2,018 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350 -12%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350

Tải trọng nâng tối đa 350kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1500mm

Kích thước mặt bàn 900x500mm

6,750,000 VND 7,700,000 VND 1,782 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500B

Tải trọng nâng tối đa 500kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 815X500mm

Vui lòng gọi 799 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500A

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500A

Tải trọng nâng tối đa 500kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 815X500mm

Vui lòng gọi 665 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500 -14%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Tải trọng nâng tối đa 500kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm

Kích thước mặt bàn 850x500mm

5,800,000 VND 6,800,000 VND 606 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model PT800B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model PT800B

Tải trọng nâng tối đa 800kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm

Kích thước mặt bàn 1000x510mm

Vui lòng gọi 646 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800 -4%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800

Tải trọng nâng tối đa 800kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm

Kích thước mặt bàn 1000x510mm

7,800,000 VND 8,200,000 VND 804 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model PT1000B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model PT1000B

Tải trọng nâng tối đa 1000kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm

Kích thước mặt bàn 1000x510mm

Vui lòng gọi 657 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000

Tải trọng nâng tối đa 1000kg

Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm

Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm

Kích thước mặt bàn 1000x510mm

Vui lòng gọi 1,744 lượt

Top

   (0)