XE NÂNG BÀN

Xe nâng bàn là xe nâng tay dạng mặt bàn. Xe nâng bàn có hệ thống nâng thủy lực bằng tay

mỗi trang
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300B

Tải trọng nâng tối đa 300kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 9000mm Kích thước mặt bàn 815X500mm

5,500,000 VND5,800,000 VND 2,827 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300A

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300A

Tải trọng nâng tối đa 300kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 9000mm Kích thước mặt bàn 815X500mm

5,500,000 VND5,800,000 VND 1,272 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300

Tải trọng nâng tối đa 300kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 850x500mm

5,500,000 VND5,800,000 VND 724 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model PTS350B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model PTS350B

Tải trọng nâng tối đa 350kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1300mm Kích thước mặt bàn 900X500mm

6,800,000 VND7,000,000 VND 1,854 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350

Tải trọng nâng tối đa 350kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1500mm Kích thước mặt bàn 900x500mm

7,000,000 VND7,600,000 VND 919 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500B

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 815X500mm

Vui lòng gọi 642 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500A

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500A

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 815X500mm

Vui lòng gọi 517 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 850x500mm

Vui lòng gọi 480 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 850x500mm

Vui lòng gọi 736 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model PT800B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model PT800B

Tải trọng nâng tối đa 800kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm

Vui lòng gọi 511 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800

Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800

Tải trọng nâng tối đa 800kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm

7,000,000 VND7,400,000 VND 634 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model PT1000B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model PT1000B

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm

Vui lòng gọi 517 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm

Vui lòng gọi 1,598 lượt

Top

   (0)