XE NÂNG BÀN

Xe nâng bàn là xe nâng tay dạng mặt bàn. Xe nâng bàn có hệ thống nâng thủy lực bằng tay

mỗi trang
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300B -5%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300B

Tải trọng nâng tối đa 300kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 9000mm Kích thước mặt bàn 815X500mm
5,500,000 VND 5,800,000 VND 3,056 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300A -5%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model PT300A

Tải trọng nâng tối đa 300kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 9000mm Kích thước mặt bàn 815X500mm
5,500,000 VND 5,800,000 VND 1,602 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300 -5%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 300kg Model WP300

Tải trọng nâng tối đa 300kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 850x500mm
5,500,000 VND 5,800,000 VND 1,368 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model PTS350B -3%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model PTS350B

Tải trọng nâng tối đa 350kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1300mm Kích thước mặt bàn 900X500mm
6,800,000 VND 7,000,000 VND 1,997 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350 -8%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 350kg Model WP350

Tải trọng nâng tối đa 350kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 350mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1500mm Kích thước mặt bàn 900x500mm
7,000,000 VND 7,600,000 VND 1,582 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500B

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 815X500mm
Vui lòng gọi 778 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500A

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model PT500A

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 280mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 815X500mm
Vui lòng gọi 667 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 850x500mm
Vui lòng gọi 587 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Xe nâng mặt bàn tải trọng 500kg Model WP500

Tải trọng nâng tối đa 500kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 340mm Độ cao tối đa của mặt bàn 900mm Kích thước mặt bàn 850x500mm
Vui lòng gọi 919 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model PT800B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model PT800B

Tải trọng nâng tối đa 800kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm
Vui lòng gọi 625 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800 -5%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 800kg Model WP800

Tải trọng nâng tối đa 800kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm
7,000,000 VND 7,400,000 VND 783 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model PT1000B

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model PT1000B

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm
Vui lòng gọi 635 lượt
Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000

Xe nâng mặt bàn tải trọng 1000kg Model WP1000

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao tối thiểu của mặt bàn 410mm Độ cao tối đa của mặt bàn 1000mm Kích thước mặt bàn 1000x510mm
Vui lòng gọi 1,725 lượt

Top