XE NÂNG TAY CAO

Các loại xe nâng tay cao có tải trọng 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn. Độ cao nâng tối đa từ 1600mm tới 3000mm

mỗi trang
Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.A3.0/1.6M -7%

Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.A3.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 3000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm

Độ dài càng nâng 1100mm

13,800,000 VND 14,900,000 VND 34 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 400kg model PS400-1700 -12%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 400kg model PS400-1700

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 400kg

Độ cao nâng tối đa 1700mm

Kích thước bàn nâng 580x650mm

Có phanh cố định xe

10,000,000 VND 11,400,000 VND 9 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 400kg model PS400-1500 -9%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 400kg model PS400-1500

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 400kg

Độ cao nâng tối đa 1500mm

Kích thước bàn nâng 580x650mm

Có phanh cố định xe

9,200,000 VND 10,200,000 VND 3 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng mặt bàn tải trọng 400kg model PS400-1300 -11%

Xe nâng mặt bàn tải trọng 400kg model PS400-1300

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 400kg

Độ cao nâng tối đa 1300mm

Kích thước bàn nâng 580x650mm

Có phanh cố định xe

8,800,000 VND 9,950,000 VND 3 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.E2.0/1.6M -13%

Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.E2.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 2000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 350~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Có phanh cố định xe

12,000,000 VND 13,800,000 VND 3 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.D2.0/1.6M -9%

Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.D2.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 2000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 350~700mm

Độ dài càng nâng 1100mm

10,500,000 VND 11,600,000 VND 7 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.A2.0/1.6M -9%

Xe nâng tay cao 2 tấn model CTY.A2.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 2000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm

Độ dài càng nâng 1100mm

10,500,000 VND 11,600,000 VND 3 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao 1.5 tấn model CTY.A1.5/1.6M -7%

Xe nâng tay cao 1.5 tấn model CTY.A1.5/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1500kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm

Độ dài càng nâng 1100mm

9,400,000 VND 10,200,000 VND 5 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao 1 tấn model CTY.A1.0/1.6M -8%

Xe nâng tay cao 1 tấn model CTY.A1.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm

Độ dài càng nâng 1100mm

8,200,000 VND 9,000,000 VND 5,060 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu CTY.EH10/30

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu CTY.EH10/30

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 3000mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 2,524 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25 (CTY.EH10/25)

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25 (CTY.EH10/25)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 2500mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 2,011 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20 (CTY.EH10/20)

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20 (CTY.EH10/20)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 2000mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển từ 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 2,230 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg model CTY.E1.0/1.6M -13%

Xe nâng tay cao tải 1000kg model CTY.E1.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Có phanh hãm bánh lái

10,500,000 VND 12,100,000 VND 2,592 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg model CTY.D1.0/1.6M -14%

Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg model CTY.D1.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm

Độ dài càng nâng 1100mm

8,800,000 VND 10,300,000 VND 18,112 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)