XE NÂNG TAY CAO

Các loại xe nâng tay cao có tải trọng 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn. Độ cao nâng tối đa từ 1600mm tới 3000mm

mỗi trang
Xe nâng tay cao tải 1000kg Model CTY1T-1.6M -3%

Xe nâng tay cao tải 1000kg Model CTY1T-1.6M

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 280~700mm Độ dài càng nâng 1000mm Có phanh hãm bánh lái
9,900,000 VND 10,200,000 VND 408 lượt
Xe nâng tay cao tải 2000kg Model CTY2T-1.6M -10%

Xe nâng tay cao tải 2000kg Model CTY2T-1.6M

Tải trọng nâng tối đa 2000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 280~700mm Độ dài càng nâng 1000mm Có phanh hãm bánh lái
11,500,000 VND 12,800,000 VND 362 lượt
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1700

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1700

Tải trọng nâng tối đa 400kg Độ cao nâng tối đa 1700mm Độ rộng càng nâng 550mm Độ dài càng nâng 650mm Kích thước bàn 580x650mm
Hết hàng 2,032 lượt
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1500

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1500

Tải trọng nâng tối đa 400kg Độ cao nâng tối đa 1500mm Độ rộng càng nâng 550mm Độ dài càng nâng 650mm Kích thước bàn 580x650mm
Hết hàng 1,320 lượt
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1300

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1300

Tải trọng nâng tối đa 400kg Độ cao nâng tối đa 1300mm Độ rộng càng nâng 550mm Độ dài càng nâng 650mm Kích thước bàn 580x650mm
Hết hàng 18,267 lượt
Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.E2.0) -7%

Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.E2.0)

Tải trọng nâng tối đa 2000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm Có phanh hãm bánh lái
12,100,000 VND 13,000,000 VND 1,810 lượt
Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.D2.0) -4%

Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.D2.0)

Tải trọng nâng tối đa 2000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm Độ dài càng nâng 1100mm
11,200,000 VND 11,650,000 VND 16,341 lượt
Xe nâng tay cao tải 2000kg Model HS20/16 (CTY.A2.0) -8%

Xe nâng tay cao tải 2000kg Model HS20/16 (CTY.A2.0)

Tải trọng nâng tối đa 2000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm Độ dài càng nâng 1100mm
10,450,000 VND 11,360,000 VND 3,587 lượt
Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (CTY.E1.5)

Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (CTY.E1.5)

Tải trọng nâng tối đa 1500kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm Có phanh hãm bánh lái
11,550,000 VND 994 lượt
Xe nâng tay cao tải 1500kg Model HS15/16 (CTY.A1.5)

Xe nâng tay cao tải 1500kg Model HS15/16 (CTY.A1.5)

Tải trọng nâng tối đa 1500kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm Độ dài càng nâng 1100mm
Hết hàng 4,997 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu CTY.EH10/30

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu CTY.EH10/30

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 3000mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm
Vui lòng gọi 2,486 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25 (CTY.EH10/25)

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25 (CTY.EH10/25)

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 2500mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm
Vui lòng gọi 1,974 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20 (CTY.EH10/20)

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20 (CTY.EH10/20)

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 2000mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển từ 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm
Vui lòng gọi 2,195 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/16 (CTY.E1.0) -15%

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/16 (CTY.E1.0)

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm Có phanh hãm bánh lái
9,900,000 VND 11,680,000 VND 2,538 lượt
Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg HS10/16 (CTY.D1.0) -11%

Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg HS10/16 (CTY.D1.0)

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm Độ dài càng nâng 1100mm
8,800,000 VND 9,900,000 VND 11,273 lượt

Top