XE NÂNG TAY CAO

Các loại xe nâng tay cao có tải trọng 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn. Độ cao nâng tối đa từ 1600mm tới 3000mm

mỗi trang
Xe nâng tay cao tải 2000kg Model CTY2T-1.6M có phanh bánh -5%

Xe nâng tay cao tải 2000kg Model CTY2T-1.6M có phanh bánh

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 2000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 280~700mm

Độ dài càng nâng 1000mm

Có phanh hãm bánh lái

11,800,000 VND 12,500,000 VND 348 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 1000kg Model CTY1T-1.6M có phanh bánh -6%

Xe nâng tay cao tải 1000kg Model CTY1T-1.6M có phanh bánh

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 280~700mm

Độ dài càng nâng 1000mm

Có phanh hãm bánh lái

10,500,000 VND 11,200,000 VND 13,801 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1700 -3%

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1700

Tải trọng nâng tối đa 400kg

Độ cao nâng tối đa 1700mm

Độ rộng càng nâng 550mm

Độ dài càng nâng 650mm Kích thước bàn 580x650mm

9,800,000 VND 10,200,000 VND 2,066 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1500 -5%

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1500

Tải trọng nâng tối đa 400kg

Độ cao nâng tối đa 1500mm

Độ rộng càng nâng 550mm

Độ dài càng nâng 650mm

Kích thước bàn 580x650mm

9,400,000 VND 9,900,000 VND 1,344 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1300 -3%

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1300

Tải trọng nâng tối đa 400kg

Độ cao nâng tối đa 1300mm

Độ rộng càng nâng 550mm

Độ dài càng nâng 650mm

Kích thước bàn 580x650mm

8,850,000 VND 9,200,000 VND 18,320 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.E2.0) -8%

Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.E2.0)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 2000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Có phanh hãm bánh lái

13,200,000 VND 14,500,000 VND 1,831 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.D2.0) -5%

Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (CTY.D2.0)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 2000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm

Độ dài càng nâng 1100mm

12,500,000 VND 13,200,000 VND 16,994 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 2000kg Model HS20/16 (CTY.A2.0) -11%

Xe nâng tay cao tải 2000kg Model HS20/16 (CTY.A2.0)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 2000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm

Độ dài càng nâng 1100mm

10,500,000 VND 11,800,000 VND 3,620 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (CTY.E1.5)

Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (CTY.E1.5)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1500kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Có phanh hãm bánh lái

Vui lòng gọi 1,032 lượt
Xe nâng tay cao mẫu A -11%

Xe nâng tay cao mẫu A

Bảo hành 1 năm

Thương hiệu Niuli

Hàng chính hãng

8,500,000 VND 9,600,000 VND 5,034 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu CTY.EH10/30

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu CTY.EH10/30

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 3000mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 2,519 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25 (CTY.EH10/25)

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25 (CTY.EH10/25)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 2500mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 2,008 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20 (CTY.EH10/20)

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20 (CTY.EH10/20)

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 2000mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển từ 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 2,227 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg model CTY.E1.0/1.6M -9%

Xe nâng tay cao tải 1000kg model CTY.E1.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm

Độ dài càng nâng 1100mm

Có phanh hãm bánh lái

11,000,000 VND 12,100,000 VND 2,586 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg model CTY.D1.0/1.6M -5%

Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg model CTY.D1.0/1.6M

Tải trọng nâng tối đa của thủy lực 1000kg

Độ cao nâng tối đa 1600mm

Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm

Độ dài càng nâng 1100mm

9,720,000 VND 10,300,000 VND 12,575 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)