Xe nâng tay

Xe nâng tay là xe nâng dùng kích thủy lực bằng tay. Dùng để nâng hàng  và kéo di chuyển

mỗi trang
Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 3500kg -4%

Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 3500kg

Tải trọng nâng tối đa 3500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ dài X rộng càng nâng: 550x1150mm hoặc 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm vuông, cổ xoáy

Bơm thủy cực bền, có thiết kế dạng ren xoáy để thay thế phớt dễ dàng.

4,700,000 VND 4,900,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model BF25 -15%

Xe nâng tay Model BF25

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ dài X rộng càng nâng: 550x1150mm hoặc 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

4,400,000 VND 5,200,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 2500kg -14%

Xe nâng tay Model CBY.AC tải trọng 2500kg

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ dài X rộng càng nâng: 550x1150mm hoặc 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm vuông, cổ xoáy

Bơm thủy cực bền, có thiết kế dạng ren xoáy để thay thế phớt dễ dàng.

4,200,000 VND 4,900,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1800mm -17%

Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1800mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm Độ dài càng nâng 1800mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

7,300,000 VND 8,800,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 2000mm -13%

Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 2000mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm

Độ dài càng nâng 2000mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

7,500,000 VND 8,700,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1800mm -12%

Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1800mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm

Độ dài càng nâng 1800mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

7,200,000 VND 8,200,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model HPT25M -14%

Xe nâng tay Model HPT25M

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy lực bền

4,000,000 VND 4,700,000 VND 9,460 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model PWH25-II -10%

Xe nâng tay Model PWH25-II

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ dài X rộng càng nâng: 550x1150mm hoặc 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy cực bền, có thiết kế dạng ren xoáy để thay thế phớt dễ dàng.

4,500,000 VND 5,050,000 VND 21,782 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1500mm -20%

Xe nâng tay siêu dài Model PWH25-II càng dài 1500mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm Độ dài càng nâng 1500mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

6,800,000 VND 8,500,000 VND 0 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay model WB -14%

Xe nâng tay model WB

Tải trọng nâng tối đa 5000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 88mm

Độ cao tối đa của càng nâng 205mm

Độ rộng X dài càng nâng: 685x1220mm

Tốc độ bơm nhanh

Bơm bền

Xe kéo nhẹ

11,200,000 VND 13,100,000 VND 862 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model PWH35-II -15%

Xe nâng tay Model PWH35-II

Tải trọng nâng tối đa 3500kg

Càng nâng rộng 685mm

Càng nâng dài 1220mm

5,000,000 VND 5,900,000 VND 426 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model HPT20S -15%

Xe nâng tay Model HPT20S

Tải trọng nâng tối đa 2000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 75mm

Độ cao tối đa của càng nâng 185mm

Độ rộng X dài càng nâng: 550x1150mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy lực bền

3,600,000 VND 4,250,000 VND 2,381 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model HPT20M -15%

Xe nâng tay Model HPT20M

Tải trọng nâng tối đa 2000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 75mm

Độ cao tối đa của càng nâng 185mm

Độ rộng X dài càng nâng: 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy lực bền

3,600,000 VND 4,250,000 VND 2,148 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model HPT25S -14%

Xe nâng tay Model HPT25S

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 550x1150mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy lực bền

4,000,000 VND 4,700,000 VND 1,904 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model HPT30S -13%

Xe nâng tay Model HPT30S

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 550x1150mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy lực bền

4,200,000 VND 4,850,000 VND 1,507 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model HPT30M -13%

Xe nâng tay Model HPT30M

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy lực bền

4,200,000 VND 4,850,000 VND 1,349 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay BF30 -11%

Xe nâng tay BF30

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1220mm

5,000,000 VND 5,680,000 VND 2,392 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model PWH30-II -14%

Xe nâng tay Model PWH30-II

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ dài X rộng càng nâng: 550x1150mm hoặc 685x1220mm

Bánh bằng nhựa Pu hoặc nhựa Nilon

Bơm thủy cực bền, có thiết kế dạng ren xoáy để thay thế phớt dễ dàng.

4,800,000 VND 5,600,000 VND 4,729 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1600mm -12%

Xe nâng tay siêu dài model CBY.LC2.5T càng dài 1600mm

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng càng nâng 685mm

Độ dài càng nâng 1600mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

6,800,000 VND 7,800,000 VND 1,496 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model CBY.JC2.0 -16%

Xe nâng tay Model CBY.JC2.0

Tải trọng nâng tối đa 2000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 550x1150mm hoặc 685x1220mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon/Cao su

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

3,600,000 VND 4,300,000 VND 13,577 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu ngắn model CBY.SD2.5T

Xe nâng tay siêu ngắn model CBY.SD2.5T

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 550x800mm hoặc 685x800mm

Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon/Cao su

Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon

Vui lòng gọi 1,488 lượt
Xe nâng tay model CBY.5.0T -14%

Xe nâng tay model CBY.5.0T

Tải trọng nâng tối đa 5000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm

Độ cao tối đa của càng nâng 200mm

Độ rộng X dài càng nâng: 685x1220mm

9,600,000 VND 11,200,000 VND 1,912 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng cuộn tròn ZT25

Xe nâng cuộn tròn ZT25

Tải trọng nâng tối đa 2500kg Độ cao thấp nhất của càng nâng 85mm Độ cao tối đa của càng nâng 200mm Càng nâng rộng 760/850/1000/1150mm Càng nâng dài 1150/1220mm Bánh lái kích thước 180x50mm, chất liệu Pu/Nilon/Cao su Bánh đầu càng kích thước 80x70mm, bánh kép, chất liệu Pu/Nilon
Vui lòng gọi 1,286 lượt
Xe nâng tay BF-III -11%

Xe nâng tay BF-III

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1150/1220mm

4,800,000 VND 5,420,000 VND 1,940 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay BF-III tải trọng 3000kg -10%

Xe nâng tay BF-III tải trọng 3000kg

Tải trọng nâng tối đa 3000kg

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1150/1220mm

5,000,000 VND 5,600,000 VND 1,838 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay Model AC35

Xe nâng tay Model AC35

Tải trọng nâng tối đa 3500kg

Càng nâng rộng 685mm

Càng nâng dài 1220mm

Vui lòng gọi 1,462 lượt
Xe nâng tay siêu thấp 52mm -13%

Xe nâng tay siêu thấp 52mm

Tải trọng nâng tối đa 1500kg

Độ cao nâng 52~140mm

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1150/1220mm

7,100,000 VND 8,200,000 VND 1,330 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay siêu thấp 35mm -14%

Xe nâng tay siêu thấp 35mm

Tải trọng nâng tối đa 1000kg

Độ cao thấp nhất của càng nâng 35mm

Càng nâng rộng 550/685mm

Càng nâng dài 1150/1220mm

7,600,000 VND 8,900,000 VND 1,514 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay BM25LL -4%

Xe nâng tay BM25LL

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Càng nâng rộng 685mm

Càng nâng dài 1220mm

13,200,000 VND 13,800,000 VND 1,785 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay BM25L -4%

Xe nâng tay BM25L

Tải trọng nâng tối đa 2500kg

Càng nâng rộng 520mm

Càng nâng dài 1150mm

13,200,000 VND 13,800,000 VND 1,823 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)