Xe Nâng Thùng Phi

Xe nâng phuy là xe nâng tay chuyên dụng dùng để nâng và di chuyển các thùng phuy. Có xe nâng phuy di chuyển với chức năng di chuyển các thùng phi. Và xe nâng phuy xoay đổ có có khả năng nâng các thùng phuy lên cao, di chuyển và xoay đổ phuy

mỗi trang
Xe nâng phuy di chuyển YTC0.3A

Xe nâng phuy di chuyển YTC0.3A

Tải trọng nâng tối đa 300kg

Dùng cho các loại phuy sắt

1,214 lượt
Xe nâng phuy di chuyển YTC0.3B

Xe nâng phuy di chuyển YTC0.3B

Tải trọng nâng tối đa 300kg

Dùng cho các loại phuy sắt

1,571 lượt
Xe nâng phuy xoay đổ

Xe nâng phuy xoay đổ

Tải trọng nâng tối đa 350kg

Độ cao nâng tối đa 1400mm

Có bộ xoay đổ phuy

1,600 lượt

Top

   (0)