XE NÂNG TAY TẢI TRỌNG 3500kg

Các dòng xe nâng tay có tải trọng lên tới 3500kg

Khung xe làm chắc chắn, thủy lực khỏe

mỗi trang
Xe nâng tay Model PWH35-II

Xe nâng tay Model PWH35-II

Tải trọng nâng tối đa 3500kg Càng nâng rộng 685mm Càng nâng dài 1220mm
5,500,000 VND 414 lượt
Xe nâng tay Model AC35

Xe nâng tay Model AC35

Tải trọng nâng tối đa 3500kg Càng nâng rộng 685mm Càng nâng dài 1220mm
Vui lòng gọi 1,447 lượt

Top